Tính năng QR Pos – Res

Câu hỏi thường gặp

Chắc chắn là có. Bạn luôn có thể sử dụng trên tên miền riêng của bạn nếu không muốn sử dụng tên miền miễn phí của chúng tôi.

Bạn sẽ nhận đơn đặt hàng qua Email.