Tính năng Monitor

Các tính năng chính của Monitor Go:

 • Quản lý công việc hàng ngày;
 • Quản lý công việc lái xe hàng ngày;
 • Dễ dàng giao nhiệm vụ giao hàng / nhận hàng;
 • Thông báo cảnh báo;
 • Vị trí thời gian thực của trình nhân viên, tài xế của bạn;
 • Nhóm nhân viên, tài xế của bạn bằng cách chỉ định họ vào một danh sách nhóm;
 • Gửi thông báo đẩy / SMS và Email tới nhân viên, tài xế của bạn;
 • Chỉ đường bản đồ tương tác;
 • Chữ ký của khách hàng;
 • Chế độ xem tác vụ lịch;
 • Các tính năng bật / tắt công việc của Nhân viên, Tài xế;
 • Nhân viên, tài xế thời gian thực trực tuyến;
 • Lộ trình thời gian thực đến đích;

Tính năng vận hành trên Tên miền riêng, Ứng dụng di động của riêng bạn đã sẵn sàng. Liên hệ với AppTeng để biết thêm chi tiết;