Tính năng Medium Smart ERP Go

Medium Smart ERP Go

Quản trị Hợp đồng, Quản trị Nhân sự, Giao công việc và theo dõi hoàn thành, Lập báo giá, Biên lai thanh toán, Quản trị chi phí........và hơn thế nữa. Sử dụng ngay trong 59 giây.

Sử dụng tốt nhất

ERP Go là Nền tảng phần mềm ERP đám mây cung cấp cho bạn khả năng tạo và quản lý doanh nghiệp, biên lai, báo giá, khách hàng, thuế và chi phí.
Bạn cũng có thể tạo nhiều doanh nghiệp với các đơn vị tiền tệ khác nhau để có thể dễ dàng theo dõi doanh nghiệp của mình trên một nền tảng.
Nền tảng này phù hợp với các cá nhân tự kinh doanh, bắt đầu làm quen với Chuyển đổi số hoá tự động cho Doanh nghiệp.
Bạn có thể là Nhà thầu tự do, Người làm dịch vụ sửa chữa, bảo trì, Cửa hàng dịch vụ nhỏ lẻ, Kinh doanh thương mại nhỏ....

Cách tốt hơn để kiếm, di chuyển và quản lý tiền của bạn

Quản lý thực hiện Hợp đồng

Cho phép bạn xem các Hợp đồng trong Công ty của mình ở chế độ xem lưới và danh sách. Nó cho phép bạn lọc các hợp đồng thông qua các tùy chọn khác nhau. Tùy chọn được gắn nhãn cho phép bạn tìm kiếm các hợp đồng trên cơ sở trạng thái của chúng. Cũng cho phép bạn thêm Nhân viên trong các hợp đồng khác nhau.

Chat

Chat với các đồng nghiệp thông qua cổng trò chuyện dễ dàng. Bạn có thể gửi và nhận các tin nhắn quan trọng mà không bị phân tâm.

Quản lý Nhân viên

Bạn có thể quản lý thông tin chi tiết về Bảng chấm công của nhân viên, công việc, kỹ năng, hợp đồng, tệp đính kèm, công việc đến hạn và các chi tiết khác trên một hệ thống duy nhất. Hình ảnh đồ họa về bảng chấm công của mỗi nhân viên có thể được truy cập một cách dễ dàng.

Quản lý bảng chấm công

Bạn có thể quản lý bảng chấm công của từng hợp đồng bằng cách thêm các công việc cho nó. Điều này sẽ đảm bảo hợp đồng với khách hàng được hoàn thành đúng thời hạn và bạn biết nhân viên nào đã làm việc bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc.

Quản lý công việc

Bạn có thể tìm kiếm các công việc thông qua các lựa chọn thay thế có sẵn. Bạn cũng có thể lọc các công việc dựa trên mức độ ưu tiên và ngày phải hoàn thành. Mỗi công việc sẽ đưa bạn đến một bảng Kanban, nơi bạn có thể quản lý công việc thông qua tùy chọn kéo và thả.

Thiết lập Hợp đồng.

Cài đặt cơ bản cho phép bạn chỉ định tên, mô tả và ngày tháng của Hợp đồng. Bạn có thể tải lên hình ảnh Hợp đồng và thay đổi trạng thái của các Hợp đồng một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể quản lý tiến độ Hợp đồng và công việc thông qua mục nhập thủ công. Cài đặt bổ sung cho phép bạn chỉ định gía trị Hợp đồng, giờ và thẻ. Giai đoạn công việc cho phép bạn thêm và xóa các. Quản lý các thông báo Hợp đồng khác nhau thông qua các cài đặt đơn giản.

Biên lai thanh toán

Bạn có thể Thêm / Xoá / Sửa / Cập nhật danh sách Nhà cung cấp các Sản phẩm - Dịch vụ đầu vào trong các Doanh nghiệp của bạn từ Menu Mua hàng. Trong Menu này bạn cũng có thể cập nhật các tính năng liên quan tới Chi phí trong Doanh nghiệp của bạn.

Biểu đồ & Báo cáo

Có 5 chế độ Báo cáo : - Báo cáo Lãi / Lỗ - Báo cáo Thuế bán hàng - Báo cáo Doanh thu - Báo cáo Chi phí - Báo cáo tổng hợp.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới Kiến trúc nền tảng Medium Smart ERP Go

Các tính năng chính của Medium ERP Go:

Nền tảng cung cấp Bảng điều khiển linh hoạt cho phép bạn quản lý TAB về Tổng số Hợp đồng, Công việc, Chi phí và Nhân viên. Hệ thống cũng cung cấp báo cáo đồ họa về Tổng quan công việc và Bảng chấm công cho một tuần liên tục. Bạn có thể kiểm tra trạng thái Hợp đồng của nhiều Hợp đồng khác nhau và cũng có thể duy trì danh sách việc cần làm. Bạn cũng có thể quản lý các Hợp đồng và Công việc còn hạn hàng đầu của mình trên trang tổng quan thông qua một cú nhấp chuột đơn giản sẽ chuyển hướng bạn đến trang chi tiết.

– Quản lý Hợp đồng:

Tab Hợp đồng cho phép bạn xem các Hợp đồng của mình ở chế độ xem lưới và danh sách. Nó cho phép bạn lọc các Hợp đồng thông qua các tùy chọn khác nhau. Tùy chọn được gắn cờ cho phép bạn tìm kiếm các Hợp đồng trên cơ sở trạng thái của chúng. Cũng cho phép bạn mời các thành viên trong các Hợp đồng khác nhau.

– Các tính năng của Hợp đồng:

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về từng Hợp đồng khi chọn nó. Bạn có quyền truy cập vào bản tóm tắt ngắn gọn thông qua hiển thị thống kê về Công việc đã đạt được, chi phí, ngày còn lại, Công việc đang mở, các mốc đã đạt được, Nhân viên được chỉ định, giờ và thời gian được phân bổ. Trong ngắn hạn mọi chi tiết của một Hợp đồng. Bạn có thể thêm Nhân viên mới và quản lý quyền của họ. Tab xem trên cột mốc cho phép bạn xem, chỉnh sửa và xóa chi tiết cột mốc. Bạn có thể tải xuống các tệp đã thêm cho các Công việc và xem nhật ký hoạt động của Hợp đồng cụ thể.

– Công việc và quản lý công việc liên tục:

Bảng Kanban cho các Công việc cho phép bạn thả và kéo chúng tùy theo trạng thái hoàn thành của chúng. Bạn có thể thêm và xem các nhận xét, tệp đính kèm và danh sách kiểm tra cho từng Công việc. Bạn có thể thêm Công việc mới bằng cách gán tên, giờ ước tính, Nhân viên và ngày cho nó. Bạn có thể chọn mốc thời gian và mức độ ưu tiên cho từng Công việc cho phép bạn quản lý dòng thời gian của mình một cách dễ dàng.

– Bảng chấm công:

Bạn có thể quản lý bảng chấm công của từng Hợp đồng bằng cách thêm Công việc khôn ngoan. Điều này sẽ đảm bảo hoàn thành Hợp đồng đúng thời hạn và bạn biết Nhân viên nào đã làm việc bao nhiêu thời gian cho mỗi Công việc.

– Chi phí kinh doanh:

Giữ một tab về chi phí Hợp đồng bằng cách thêm tệp đính kèm cho mỗi khoản chi phí.

– Thiết lập Hợp đồng:

Cài đặt cơ bản cho phép bạn chỉ định tên, mô tả và ngày tháng của Hợp đồng. Bạn có thể tải lên hình ảnh Hợp đồng và thay đổi trạng thái của các Hợp đồng một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể quản lý tiến độ Hợp đồng và Công việc thông qua mục nhập thủ công. Cài đặt bổ sung cho phép bạn chỉ định ngân sách, giờ và thẻ. Bạn có thể thêm ký hiệu tiền tệ của mình để ước tính ngân sách. Giai đoạn Công việc cho phép bạn thêm và xóa các giai đoạn Công việc. Quản lý các thông báo Hợp đồng khác nhau thông qua các cài đặt đơn giản.

– Danh sách công việc:

Bạn có thể tìm kiếm các Công việc thông qua các lựa chọn thay thế có sẵn. Bạn cũng có thể lọc các Công việc dựa trên mức độ ưu tiên và ngày đến hạn của chúng. Mỗi Công việc sẽ đưa bạn đến một bảng Kanban, nơi bạn có thể quản lý chúng thông qua tùy chọn kéo và thả.

– Quản lý Nhân viên:

Bạn có được thông tin chi tiết về bảng chấm công của Nhân viên, Công việc, kỹ năng, Hợp đồng, tệp đính kèm, Công việc đến hạn và chi tiết trên mạng xã hội trong một trang duy nhất. Một hình ảnh đồ họa về bảng chấm công của mỗi Nhân viên có thể được truy cập một cách dễ dàng.

– Lịch làm việc:

Lịch sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về các Công việc được sắp xếp dựa trên mức độ ưu tiên và ngày đến hạn của chúng.

Quản lý thông tin tài khoản:

Bạn nhận được tổng quan tài khoản của mình giống như của Nhân viên. Thông tin chi tiết về bảng chấm công, Công việc, ngày đến hạn, Hợp đồng và chi tiết trên mạng xã hội. Quản lý tài khoản của bạn bằng cách điền thông tin cần thiết và cơ bản thông qua các cài đặt cơ bản. Bạn cũng có thể quản lý bảo mật của mình thông qua một cú nhấp chuột đơn giản.

– Chế độ Sáng / Tối:

Quản lý hình ảnh của công cụ này thông qua một chế độ thay thế chế độ sáng và tối có sẵn. Nó hoàn toàn thích ứng với cả màn hình DPI thông thường và cao.

– Quản trị Công ty:

Công cụ quản lý công việc này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ nên khả thi đối với một phần lớn mọi người. Có sẵn 4 mẫu Email khác nhau để sử dụng. Gửi Email ngay lập tức với các mẫu tức thì này. Quản lý cài đặt cơ bản bằng cách chọn cài đặt Logo, văn bản tiêu đề và chân trang. Đồng thời quản lý cài đặt thông qua các bước đơn giản.

– Gửi và nhận thanh toán biên lai:

Thực hiện thanh toán của bạn trực tuyến qua Visa / Master Card với tùy chọn Thanh toán định kỳ.

Medium ERP Go áp dụng nhiều cơ chế khác nhau để bảo mật dữ liệu của bạn:
– Mã hoá dữ liệu truyền tải;
– Ngăn chặn yêu cầu giả mạo (CSRF);
– Ngăn chặn Cross-Site Scripting (XSS);
– Hashing cho mật khẩu đăng nhập;
….

Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời mà bạn quan tâm ?

Nhập yêu cầu vào ô dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong trong vòng tối đa 24h.