Tính năng Lite Smart ERP Go

Litte Smart ERP Go

Lập báo giá, Biên lai thanh toán, Quản trị chi phí........và hơn thế nữa. Sử dụng ngay trong 59 giây.

Sử dụng tốt nhất

ERP Go là Nền tảng phần mềm ERP đám mây cung cấp cho bạn khả năng tạo và quản lý doanh nghiệp, biên lai, báo giá, khách hàng, thuế và chi phí.
Bạn cũng có thể tạo nhiều doanh nghiệp với các đơn vị tiền tệ khác nhau để có thể dễ dàng theo dõi doanh nghiệp của mình trên một nền tảng.
Nền tảng này phù hợp với các cá nhân tự kinh doanh, bắt đầu làm quen với Chuyển đổi số hoá tự động cho Doanh nghiệp.
Bạn có thể là Nhà thầu tự do, Người làm dịch vụ sửa chữa, bảo trì, Cửa hàng dịch vụ nhỏ lẻ, Kinh doanh thương mại nhỏ....

Cách tốt hơn để kiếm, di chuyển và quản lý tiền của bạn

Đa Doanh nghiệp

Với một tài khoản, bạn có thể thiết lập cho không hạn chế Doanh nghiệp của bạn.

Quản lý Khách hàng

Bạn có thể Quản lý tất cả Khách hàng của bạn trong cùng một vị trí.

Doanh thu & Chi phí

Bạn có thể thiết lập và Quản lý các Danh mục Doanh thu và Chi phí trong các Doanh nghiệp của mình

Sản phẩm - Dịch vụ

Bạn có thể Thêm / Chỉnh sửa / Xoá / Cập nhật Không hạn chế các Sản phẩm - Dịch vụ trong Doanh nghiệp của bạn từ Menu Bán hàng > Sản phẩm - Dịch vụ.

Báo giá

Bạn có thể lập Báo giá để In, Xuất File .PDF hoặc gửi Email cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng > Báo giá.

Biên lai bán hàng

Các báo giá có thể chuyển đổi thành biên lai bán hàng hoặc Bạn có thể tạo mới Biên lai bán hàng một lần hoặc định kỳ cho Khách hàng của mình từ Menu Bán hàng.

Nhà cung cấp

Bạn có thể Thêm / Xoá / Sửa / Cập nhật danh sách Nhà cung cấp các Sản phẩm - Dịch vụ đầu vào trong các Doanh nghiệp của bạn từ Menu Mua hàng. Trong Menu này bạn cũng có thể cập nhật các tính năng liên quan tới Chi phí trong Doanh nghiệp của bạn.

Báo cáo

Có 5 chế độ Báo cáo : - Báo cáo Lãi / Lỗ - Báo cáo Thuế bán hàng - Báo cáo Doanh thu - Báo cáo Chi phí - Báo cáo tổng hợp.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới Kiến trúc nền tảng Litte Smart ERP Go

Các tính năng chính của ERP Go:
– Thiết kế đáp ứng hoàn toàn trên mọi thiết bị;
– Báo cáo biểu đồ dòng tiền; – Lãi / Lỗ;
– Bảng quản trị;
– Hệ thống thanh toán trực tuyến Stripe / Paypal;
– Quản lý Danh mục – Quản lý Thuế;
– Quản lý Sản phẩm / Dịch vụ;
– Quản lý Nhà cung cấp;
– Quản lý Chi phí;
– Tạo & Quản lý Báo giá;
– Tạo & Quản lý Biên lai;
– Tạo & Quản lý Biên lai Định kỳ;
– Tùy chọn tiền tệ dựa trên khách hàng;
– Nhiều mẫu cho Biên lai và Báo giá;
– Thuế & chiết khấu cho Biên lai;
– Ghi lại thanh toán cho các Biên lai;
– In Biên lai;
– Tùy chọn xem trước dưới dạng khách hàng cho Biên lai & Báo giá;
– Gửi Biên lai đến Email;
– Công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tiếp;
– Thanh toán khách hàng;
– Nhiều tùy chọn kinh doanh;
– Tiền tệ & Biên lai;
– Xác thực an toàn Ajax;
– Thông báo với Ajax;
– Hệ thống hoàn toàn an toàn;
– Tùy chọn Nâng và Hạ cấp gói đăng ký;
– Thay đổi Logo Biên lai từ Bảng điều khiển quản trị;

Litte ERP Go áp dụng nhiều cơ chế khác nhau để bảo mật dữ liệu của bạn:
– Mã hoá dữ liệu truyền tải;
– Ngăn chặn yêu cầu giả mạo (CSRF);
– Ngăn chặn Cross-Site Scripting (XSS);
– Hashing cho mật khẩu đăng nhập;
….

Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời mà bạn quan tâm ?

Nhập yêu cầu vào ô dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong trong vòng tối đa 24h.