Tính năng Edu Go Free

Edu Go có 2 phiên bản nền tản: Miễn phí và Tính phí.

Không có sự khác nhau về tính năng trong hai phiên bản này. Điểm khác biệt duy nhất là:

  • Phiên bản Miễn phí hoạt động trên tên miền chung của AppTeng;
  • Phiên bản Tính phí hoạt động trên Tên miền riêng của Trường học;

Edu Go áp dụng nhiều cơ chế khác nhau để bảo mật dữ liệu của bạn:
– Mã hoá dữ liệu truyền tải;
– Ngăn chặn yêu cầu giả mạo (CSRF);
– Ngăn chặn Cross-Site Scripting (XSS);
– Hashing cho mật khẩu đăng nhập;
….