Cổng đăng nhập khách hàng
Khách hàng của bạn có thể đăng nhập để xem Báo giá, Tiến độ công việc;
Quản lý nhân viên
Quản lý và giao công việc cho Nhân viên;
Thanh toán Online
Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng;
Chat trực tiếp
Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng;
Báo giá
Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng;
Công việc
Quản lý công việc với chế độ xem kanban và giao nhiệm vụ cho nhân viên;
Hợp đồng
Quản lý các loại hợp đồng khác nhau với các mốc quan trọng;
Khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem Kanban;
CRM
Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú;
Biên lai
Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến;
Thống kê
Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào;

Chắc chắn là có. Bạn luôn có thể sử dụng trên tên miền riêng của bạn nếu không muốn sử dụng tên miền miễn phí của chúng tôi.

Chat hỗ trợ
Chat ngay