Litte Smart CRM / ERP Go

Nền tảng giao dịch đơn giản, dễ tùy chỉnh và mạnh mẽ để quản lý và theo dõi Hợp đồng, Công việc, Biên nhận, Báo giá, Khách hàng tiềm năng, Khách hàng, Giao dịch và hơn thế nữa!

Sử dụng tốt nhất

Ngừng lãng phí thời gian và tiền bạc khi thiết kế và quản lý các phần mềm không đạt kết quả. Khi sử dụng CRM / ERP Go của AppTeng - Hiệu quả và Năng suất Kinh doanh của bạn chắc chắn được đảm bảo. Lite CRM / ERP Go được sử dụng tốt trong các loại hình Doanh nghiệp: - Doanh nghiệp Dịch vụ; - Doanh nghiệp ít nhân viên bắt đầu làm quen với Chuyển đổi số;

Ngừng lãng phí thời gian và tiền bạc khi thiết kế và quản lý các phần mềm không đạt kết quả. Khi sử dụng CRM / ERP của AppTeng - Hiệu quả và Năng suất Kinh doanh của bạn chắc chắn được đảm bảo!

Thanh toán Online

Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng.

Chat trực tiếp

Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng.

Báo giá

Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Công việc

Quản lý công việc với chế độ Kanban và giao công việc cho nhân viên.

Khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem Kanban.

CRM & Hợp đồng.

Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú & Quản lý các loại Hợp đồng khác nhau với các mốc quan trọng.

Biên lai

Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến.

Thống kê

Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới Kiến trúc nền tảng Litte Smart CRM / ERP Go

Cổng đăng nhập khách hàng
Khách hàng của bạn có thể đăng nhập để xem Báo giá, Tiến độ công việc;
Quản lý nhân viên
Quản lý và giao công việc cho Nhân viên;
Thanh toán Online
Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng;
Chat trực tiếp
Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng;
Báo giá
Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng;
Công việc
Quản lý công việc với chế độ xem kanban và giao nhiệm vụ cho nhân viên;
Hợp đồng
Quản lý các loại hợp đồng khác nhau với các mốc quan trọng;
Khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem Kanban;
CRM
Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú;
Biên lai
Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến;
Thống kê
Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào;

Chắc chắn là có. Bạn luôn có thể sử dụng trên tên miền riêng của bạn nếu không muốn sử dụng tên miền miễn phí của chúng tôi.

Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời mà bạn quan tâm ?

Nhập yêu cầu vào ô dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong trong vòng tối đa 24h.