Cổng đăng nhập khách hàng
Khách hàng của bạn có thể đăng nhập để xem Báo giá, Tiến độ công việc;
Quản lý nhân viên
Quản lý và giao công việc cho Nhân viên;
Thanh toán Online
Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng;
Chat trực tiếp
Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng;
Báo giá
Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng;
Công việc
Quản lý công việc với chế độ xem kanban và giao nhiệm vụ cho nhân viên;
Hợp đồng
Quản lý các loại hợp đồng khác nhau với các mốc quan trọng;
Khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem Kanban;
CRM
Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú;
Biên lai
Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến;
Thống kê
Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào;

Chắc chắn là có. Bạn luôn có thể sử dụng trên tên miền riêng của bạn nếu không muốn sử dụng tên miền miễn phí của chúng tôi.