Tính năng FoodTeng

Các tính năng chính của ERP Go:
– Thiết kế đáp ứng hoàn toàn trên mọi thiết bị;
– Báo cáo biểu đồ dòng tiền; – Lãi / Lỗ;
– Bảng quản trị;
– Hệ thống thanh toán trực tuyến Stripe / Paypal;
– Quản lý Danh mục – Quản lý Thuế;
– Quản lý Sản phẩm / Dịch vụ;
– Quản lý Nhà cung cấp;
– Quản lý Chi phí;
– Tạo & Quản lý Báo giá;
– Tạo & Quản lý Biên lai;
– Tạo & Quản lý Biên lai Định kỳ;
– Tùy chọn tiền tệ dựa trên khách hàng;
– Nhiều mẫu cho Biên lai và Báo giá;
– Thuế & chiết khấu cho Biên lai;
– Ghi lại thanh toán cho các Biên lai;
– In Biên lai;
– Tùy chọn xem trước dưới dạng khách hàng cho Biên lai & Báo giá;
– Gửi Biên lai đến Email;
– Công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tiếp;
– Thanh toán khách hàng;
– Nhiều tùy chọn kinh doanh;
– Tiền tệ & Biên lai;
– Xác thực an toàn Ajax;
– Thông báo với Ajax;
– Hệ thống hoàn toàn an toàn;
– Tùy chọn Nâng và Hạ cấp gói đăng ký;
– Thay đổi Logo Biên lai từ Bảng điều khiển quản trị;

Litte ERP Go áp dụng nhiều cơ chế khác nhau để bảo mật dữ liệu của bạn:
– Mã hoá dữ liệu truyền tải;
– Ngăn chặn yêu cầu giả mạo (CSRF);
– Ngăn chặn Cross-Site Scripting (XSS);
– Hashing cho mật khẩu đăng nhập;
….