Ứng dụng di động cho Cửa hàng

Từ 2.388.000₫ / 1 năm

  Ứng dụng của bạn có bao gồm nội dung và hướng tới đối tượng nào sau đây ?

  Chọn tuỳ chọn Xuất bản nền tảng ứng dụng của bạn

  • 2388000 ₫

  Tài khoản Nhà phát triển CH Play là bắt buộc để xuất bản ứng dụng lên CH Play cho phép người dùng tải về và cài đặt trên thiết bị Android của họ.

  • Cộng thêm 0 ₫ nếu bạn yêu cầu AppTeng thực hiện đăng ký cho bạn.

  Vui lòng gửi Thông tin đăng nhập CH Play của bạn vào hộp dưới đây. (Ghi chú: Loại bỏ xác thực OTP hai bước trước khi gửi)

  Vui lòng gửi Thông tin đăng nhập CH Play của bạn vào hộp dưới đây. (Ghi chú: Loại bỏ xác thực OTP hai bước trước khi gửi)

  Tên ứng dụng trên Apple Store phải là duy nhất, không trùng với bất cứ ứng dụng khác. Nếu ứng dụng của bạn thuộc Sở hữu Doanh nghiệp, Tổ chức thì phải trùng hoặc tương đối giống với Tên Doanh nghiệp, Tổ chức và Giấy Chứng nhận đăng ký Sở hữu Nhãn hiệu (Trong trường hợp bạn có đăng ký Quyền Sở hữu Nhãn hiệu cho Logo)

  Apple rất khắt khe trong việc phê duyệt ứng dụng được xuất bản trên Apple Store. Tiêu chí Quyền sở hữu Ứng dụng cần được xác định rõ ràng và bạn cần tuân thủ quy định này.

  Apple rất khắt khe trong việc phê duyệt ứng dụng được xuất bản trên Apple Store. Tiêu chí Quyền sở hữu Ứng dụng cần được xác định rõ ràng và bạn cần tuân thủ quy định này.

  Tài khoản Nhà phát triển Apple Store là bắt buộc để xuất bản ứng dụng lên iOS cho phép người dùng tải về và cài đặt trên thiết bị iOS của họ.

  • Cộng thêm 0 ₫ nếu bạn yêu cầu AppTeng thực hiện đăng ký cho bạn.

  Tài khoản Nhà phát triển Apple Store là bắt buộc để xuất bản ứng dụng lên iOS cho phép người dùng tải về và cài đặt trên thiết bị iOS của họ.

  • Cộng thêm 0 ₫ nếu bạn yêu cầu AppTeng thực hiện đăng ký cho bạn.

  Vui lòng gửi Thông tin đăng nhập CH Play của bạn vào hộp dưới đây. (Ghi chú: Loại bỏ xác thực OTP hai bước trước khi gửi)

  Vui lòng gửi Thông tin đăng nhập CH Play của bạn vào hộp dưới đây. (Ghi chú: Loại bỏ xác thực OTP hai bước trước khi gửi)

  Số có chín chữ số xác định các doanh nghiệp trên toàn thế giới, được gọi là Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu.

  • Apple bắt buộc khi bạn đăng ký Tài khoản Nhà phát triển cho Doanh nghiệp, Tổ chức...
  • D-U-N-S là hệ thống được công nhận toàn cầu, được phát triển bởi Dun & Bradstreet (D&B), sẽ chỉ định một số nhận dạng duy nhất cho các doanh nghiệp.
  • Bạn có thể tìm thấy số này hoặc đăng ký một số miễn phí bằng cách truy cập vào trang web của D&B tại www.dnb.com.
  • Cộng thêm 0 ₫ nếu bạn yêu cầu AppTeng thực hiện đăng ký cho bạn.

  Tải lên hình ảnh mặt trước Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Bằng lái xe hoặc Hộ chiếu của bạn. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng Thông tin của bạn đúng mục đích.

  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Tải lên hình ảnh mặt sau Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Bằng lái xe hoặc Hộ chiếu của bạn. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng Thông tin của bạn đúng mục đích.

  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  AppTeng Tuyên bố từ chối trách nhiệm mọi rò rỉ thông tin thẻ sau khi đăng ký Tài khoản Nhà phát triển CH Play hoặc/và Apple Store cho bạn.

  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Chú ý:

  • Đảm bảo bạn có số dư 700.000 đồng trong Tài khoản Thẻ;
  • Yêu cầu Ngân hàng bỏ xác thực 3D Secure hoặc sẵn sàng nhận cuộc gọi để cung cấp Mã xác thực OTP khi AppTeng thực hiện thanh toán cho bạn.
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Chú ý:

  • Đảm bảo bạn có số dư 2.500.000 đồng trong Tài khoản Thẻ;
  • Yêu cầu Ngân hàng bỏ xác thực 3D Secure hoặc sẵn sàng nhận cuộc gọi để cung cấp Mã xác thực OTP khi AppTeng thực hiện thanh toán cho bạn.
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Chú ý:

  • Đảm bảo bạn có số dư 7.400.000 đồng trong Tài khoản Thẻ;
  • Yêu cầu Ngân hàng bỏ xác thực 3D Secure hoặc sẵn sàng nhận cuộc gọi để cung cấp Mã xác thực OTP khi AppTeng thực hiện thanh toán cho bạn.
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Chú ý:

  • Đảm bảo bạn có số dư 3.300.000 đồng trong Tài khoản Thẻ;
  • Yêu cầu Ngân hàng bỏ xác thực 3D Secure hoặc sẵn sàng nhận cuộc gọi để cung cấp Mã xác thực OTP khi AppTeng thực hiện thanh toán cho bạn.
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Chú ý:

  • Đảm bảo bạn có số dư 8.100.000 đồng trong Tài khoản Thẻ;
  • Yêu cầu Ngân hàng bỏ xác thực 3D Secure hoặc sẵn sàng nhận cuộc gọi để cung cấp Mã xác thực OTP khi AppTeng thực hiện thanh toán cho bạn.
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Bạn cần tải lên đầy đủ các mặt giấy tờ Chứng thực Doanh nghiệp, Tổ chức....của bạn bằng bản quét gốc (Scanner) đã được chuyển đổi định dạng PDF. Các tài liệu có thể là:

  • Giấy phép Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.
  • Quyết định thành lập của Cơ quan có thẩm quyền.

  QUAN TRỌNG: Người đại diện pháp luật hoặc Người được bổ nhiệm của Doanh nghiệp, Tổ chức....phải trùng với Giấy tờ Chứng thực Cá nhân đã tải lên ở trên.

  THAM KHẢO THÊM:

  • Để chuyển đổi hình ảnh, bản quét Scanner từ định dạng JPG, JPEG, PNG về định dạng PDF truy cập TẠI ĐÂY
  • Để gộp các File (trang) PDF tách rời thành File duy nhất truy cập TẠI ĐÂY
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Bạn có thể tải lên bất cứ Giấy tờ nào bạn có liên quan tới Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức, Quyền Sở hữu Nhãn hiệu, Tuyên bố kinh doanh, Giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận sở hữu Doanh nghiệp, Tổ chức....

  (Bạn có thể bỏ qua Mục này nếu không có Tài liệu bổ sung)

  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Hình ảnh định dạng .PNG ( Kích thước Chiều rộng: 1024px - Chiều cao: 1024 px)

  Đảm bảo Logo của bạn không vi phạm Quyền Sở hữu nhãn hiệu với bất cứ Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức nào. Nếu vi phạm, ứng dụng của bạn sẽ không được phê duyệt hoặc bị xoá bất cứ lúc nào, ngoài ra bạn còn có thể bị Chủ sở hữu khởi kiện.

  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)

  Bạn cần tải lên đầy đủ các mặt giấy tờ Chứng nhận đăng ký Quyền sở hữu Nhãn hiệu Logo bằng bản quét gốc (Scanner) đã được chuyển đổi định dạng PDF. Các tài liệu có thể được cấp cho:

  • Cá nhân trong trường hợp ứng dụng của bạn là Sở hữu Cá nhân..
  • Doanh nghiệp, Tổ chức trong trường hợp ứng dụng của bạn là Sở hữu Doanh nghiệp, Tổ chức.

  QUAN TRỌNG: Tên Cá nhân và/hoặc Doanh nghiệp, Tổ chức....được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu phải trùng với Giấy tờ Chứng thực Cá nhân và Giấy tờ Chứng thực Doanh nghiệp, Tổ chức....đã tải lên ở trên.

  THAM KHẢO THÊM:

  • Để chuyển đổi hình ảnh, bản quét Scanner từ định dạng JPG, JPEG, PNG về định dạng PDF truy cập TẠI ĐÂY
  • Để gộp các File (trang) PDF tách rời thành File duy nhất truy cập TẠI ĐÂY
  • (kích thước tệp tối đa 100 MB)
  • Cộng thêm 1500000 ₫ nếu bạn yêu cầu AppTeng thực hiện cho bạn.