Nền tảng AppTeng được xây dựng để bạn Tạo nhanh chóng ứng dụng di động qua quy trình 5 bước cơ bản. Trước hết bạn cần có tài khoản sử dụng. Bạn có thể truy cập https://appteng.com/sign-up cho Phiên bản Miễn phí hoặc https://dev.appteng.com/sign-up với Phiên bản Thương mại để đăng ký tự động.

Khi bạn đăng nhập vào https://appteng.com, màn hình hiển thị như sau:

Khi bạn đăng nhập vào https://dev.appteng.com, màn hình hiển thị như sau:

Sau khi đăng ký/đăng nhập. Màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ như sau:

Từ phía bên trái màn hình, hãy nhập tên ứng dụng và click vào Tạo ứng dụng để khởi tạo ứng dụng đầu tiên của bạn.

Hãy đợi trong 30 giây để hệ thống khởi tạo ứng dụng. Sau khi khởi tạo xong, màn hình như sau sẽ xuất hiện:

Tiếp theo hệ thống sẽ tự động gợi ý Cấu trúc mẫu ứng dụng tham khảo cho bạn lựa chọn. Chú ý đây là gợi ý các cấu trúc mẫu tham khảo và bạn hoàn toàn có thể bỏ qua nếu muốn bằng cách click vào nút (X) ở góc phải của PopUp.

Lưu ý: Các cấu trúc mẫu sẽ dần bị loại bỏ trong thời gian tới.

Nếu bạn muốn sử dụng cấu trúc mẫu tham khảo, bạn có thể tuỳ chọn cấu trúc mẫu từ danh sách chủ đề bên trái, sau đó click vào mẫu bạn chọn để nhập cấu trúc mẫu đó vào ứng dụng của bạn.

OK, rất tốt, bạn đã xong bước khởi động tạo ứng dụng bao gồm việc đăng ký/đăng nhập tài khoản và khởi tạo ứng dụng đầu tiên.

Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt bước qua 5 bước cơ bản Tạo ứng dụng di động nhanh với nền tảng AppTeng:

Bước 1:  Các thao tác với TAB Thiết kế

Bước 2 : Các thao tác với TAB Màu sắc

Bước 3:  Các thao tác với TAB Module

Bước 4:  Các thao tác với TAB Ứng dụng

Bước 5:  Các thao tác với TAB Xuất bản