Phát hành phiên bản 1.9 Lite ERP Go

Ngày 17/4/2021, phát hành phiên bản ERP Go Litte Ver. 1.9 với các cập nhật sau: – Đã thêm nhật ký thanh toán – Đã thêm ghi chú tín dụng – Cải thiện số biên lai được tự động tạo … Read More