Xu hướng thành công trong kinh doanh

Khi nói đến dữ liệu kinh doanh, hầu hết các doanh nhân muốn biết cơ hội thành công của họ.Có bao nhiêu người đang bắt đầu kinh doanh mới ?Tại Việt Nam, vài chục ngàn doanh nghiệp mới bắt đầu hàng năm. Nói cách khác, kinh doanh mới đang bùng nổ.Các chi phí hàng đầu…