AppTeng có 2 phiên bản nền tảng: Miễn phí và Thương mại.

Bạn có thể truy cập và đăng ký tài khoản được kích hoạt ngay lập tức với phiên bản miễn phí tại https://appteng.com

Đối với phiên bản Thương mại, bạn có thể đăng ký tại https://dev.appteng.com

Sự khác biệt đó là phiên bản miễn phí có gắn kèm Quảng cáo và hạn chế các tính năng cho phát triển và mở rộng.

Với phiên bản Thương mại bạn thậm chí còn có thể kiếm tiền từ ứng dụng di động của bạn một cách thụ động. Vui lòng xem thêm Kiếm tiền từ ứng dụng di động của bạn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm Cơ bản về Chương trình App Miễn phí.