Ở Bước 5 có 3 vùng tuỳ chọn. Đây cũng là bước cuối cùng trước khi chuyển sang Chế độ Xuất bản ứng dụng của bạn.

1. Thông tin chung:

Vùng này có 3 ô nhập. Mặc định hệ thống đã thiết lập sẵn các thông tin và bạn có thể không cần quan tâm đến nó vào lúc này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giới thiệu để bạn hiểu về nó:

1.1. Tên ứng dụng: Tên ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện trên Android CH-Play và Apple Store. Bạn có thể sửa tên ứng dụng ngay lúc này nếu bạn muốn. Tên này sẽ hiển thị khi ứng dụng đã được cài đặt và nó có thể khác với tên ứng dụng bạn đặt khi bắt đầu xuất bản.

1.2. ID Bundle: Nó là ID duy nhất cho ứng dụng của bạn trên cửa hàng Apple Store mà không có bất cứ ứng dụng nào trùng với ID này. Hệ thống đã tự sinh ra nó và bạn có thể yên tâm nó là duy nhất.

1.3. Tên gói:  Tương tự ID Bundle, Tên gói là ID duy nhất cho ứng dụng của bạn trên cửa hàng CH – Play Android mà không có bất cứ ứng dụng nào trùng với ID này. Hệ thống đã tự sinh ra nó và bạn có thể yên tâm nó là duy nhất.

Ngoại trừ tên ứng dụng bạn có thể chỉnh sửa, ID Bundle và Tên gói bạn nên để mặc định nếu không có hướng dẫn cụ thể từ chúng tôi, vì nếu bạn sửa chữa nó, ứng dụng của bạn có thể sẽ hoạt động không chính xác.

2. Tạo nguồn thu từ chạy quảng cáo trên ứng dụng:

Bạn có thể chèn các mã quảng cáo từ Google AdMob vào ứng dụng và hiển thị chúng khi người dùng sử dụng ứng dụng và bạn sẽ kiếm được tiền từ các lượt xem hoặc click chuột vào các quảng cáo này. Google AdMob sẽ chi trả tiền thu nhập của tháng trước đó tới tài khoản Ngân hàng do bạn chỉ định vào ngày 21 hàng tháng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm với tính minh bạch của Google, nền tảng quảng cáo trực tuyến hàng đầu thế giới.

Để biết thêm các thông tin về việc kiếm tiền này, hãy đọc: Quảng cáo ứng dụng với AdMob

3. Mã nguồn ứng dụng của bạn:

Khi bạn chưa đăng ký các gói ứng dụng với AppTeng, khu vực này sẽ hiển thị như sau:

Nếu bạn đã đăng ký gói ứng dụng, khu vực này sẽ hiển thị nút Tạo mã nguồn iPA và .APK để bạn tạo mã nguồn cho các phiên bản ứng dụng của bạn bất cứ khi nào bạn muốn, và sau đó tải về máy tính của bạn và sử dụng vào bất cứ mục đích nào, như hình ảnh dưới đây:

Bây giờ hãy kéo lên trên một chút, bạn sẽ nhìn thấy nút bấm Đăng ký gói xuất bản như hình ảnh sau đây:

Click vào đó để đăng ký gói xuất bản của bạn.

Màn hình tiếp theo sẽ đưa bạn tới các bước tiếp theo để chọn gói đăng ký, nhập thông tin cá nhân, chọn hình thức thanh toán, xác nhận….

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán trực tuyến, chọn vào Cổng PayPal, hệ thống sẽ đưa bạn tới website bảo mật của PayPal để bạn thực hiện thanh toán (bạn cần có tài khoản PayPal)

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán ngoại tuyến, tình trạng đăng ký gói ứng dụng của bạn sẽ ở trong trạng thái Chờ được kích hoạt. Chúng tôi sẽ kích hoạt nó thủ công sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn.

Sau khi đăng ký xong, quay trở lại TAB Xuất bản, bạn sẽ thấy Thông tin gói đăng ký của bạn hiển thị như hình ảnh dưới đây:

Chúc mừng, bạn đã hoàn tất, hãy bắt đầu Tạo mã nguồn ứng dụng của bạn để xuất bản. Và bây giờ đi tới các hướng dẫn Xuất bản ứng dụng với Android và iOS để đưa ứng dụng của bạn tới thị trường.