Quan trọng: Tất cả hình ảnh ở bước này sẽ nằm trong mã nguồn ứng dụng và được người dùng tải về thiết bị của họ, do vậy bạn cần xử lý hình ảnh với kích thước nhỏ nhất, đọc thêm mẹo Thu gọn kích thước hình ảnh của chúng tôi.

Khi ứng dụng đã xuất bản trên Apple Store và Android CH-Play, nếu bạn muốn thay đổi các hình ảnh tại bước này, bạn sẽ cần xuất bản lại ứng dụng.

Bây giờ hãy xem các thao tác cơ bản cho Bước 4

Bước 4 có 3 vùng thao tác chính liên quan chủ yếu tới các hình ảnh cơ bản trong ứng dụng của bạn. Trước khi thực hiện ở bước 4 này, bạn hãy chuẩn bị các hình ảnh chính cho icon ứng dụng, hình ảnh khởi động và icon Thông báo đẩy. Bạn nên tải lên trước khi xuất bản ứng dụng, vì sau đó nếu muốn thay đổi bạn sẽ phải cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng của bạn.

1. Tải lên hình ảnh icon của ứng dụng (Kích thước hình ảnh 256×256 px hoặc 512×512 px với định dạng .png không anpha) và Tuỳ chỉnh nút Quay lại trên thanh điều hướng của ứng dụng:

2. Tải lên hình ảnh icon cho Thông báo đẩy:

– Tải lên icon dạng vector cho thanh trạng thái – (Kích thước icon 128×128 px với định dạng .png không anpha)

hoặc:

– Tải lên icon dạng hình ảnh cho Trung tâm Thông báo – (Kích thước icon 512×512 px với định dạng .png không anpha)

Bạn có thể theo dõi sự thay đổi mô phỏng trước khi ứng dụng của bạn đã được xuất bản và người dùng nhận các Thông báo đẩy. Nếu bạn không tải lên, hệ thống sẽ tự động lấy icon mặc định.

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh màu sắc cho icon Thông báo đẩy bằng cách click vào vùng Màu sắc:

3. Tải lên hình ảnh khởi động của ứng dụng:

Hình ảnh khởi động của ứng dụng sẽ được người dùng tải về ngay khi họ tải ứng dụng từ Apple Store và CH-Play Android. Khi người dùng mở ứng dụng, hình ảnh này sẽ hiển thị trong lúc chờ đợi ứng dụng kết nối Internet.

Việc tải hình ảnh khởi động cũng tương tự tải lên hình ảnh nền ứng dụng như ở Bước 1, bạn sẽ cần hình ảnh có kích thước tối thiểu 1500 x 1500 px và kích thước tiêu chuẩn là 2732 x 2732 px.

Khi bạn tải lên hình ảnh khởi động, hệ thống tự động của chúng tôi sẽ xử lý hình ảnh ra nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với kích thước màn hình trên các dòng điện thoại, bạn cần chờ đợi hệ thống xử lý xong nếu không hình ảnh sẽ bị hỏng.

Bạn đã xong Bước 4, hãy đi tới Bước 5.