Ở bước này bạn bao gồm 4 tuỳ chọn sau:

1.1. Chọn giao diện và tuỳ chỉnh giao diện của ứng dụng:

Bạn có 2 khu vực tuỳ chọn:

  • Chọn các mẫu giao diện
  • Tuỳ chỉnh mẫu giao diện đó.

AppTeng có tới 40+ mẫu giao diện bố trí đáp ứng trên màn hình thiết bị di động, tất cả là miễn phí và bạn có thể chọn bất cứ mẫu nào phù hợp với ứng dụng của bạn. Kho mẫu giao diện vẫn tiếp tục được chúng tôi phát triển trong thời gian tới.

Bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào mẫu giao diện và các tuỳ chỉnh của mẫu giao diện của bạn, ngay cả khi ứng dụng của bạn đã xuất bản trên Apple Store và Android CH-Play.

Vùng tuỳ chỉnh sẽ có các tuỳ chọn khác nhau tương ứng với từng mẫu giao diện. Để biết thêm về điều này vui lòng xem thêm phần Giao diện ứng dụng.

1.2. Tải lên hình ảnh nền trang chủ ứng dụng (cho thẳng đứng và xoay ngang thiết bị).

Bạn chỉ cần tải lên một hình ảnh có kích thước tối thiểu 1500 x 1500 px hoặc kích thước tiêu chuẩn là 2732 x 2732 px

Ở vùng phía dưới hình ảnh nền ứng dụng bạn có thể tuỳ chọn:

  • Cho phép sử dụng các hình nền trên trong tất cả các Module tính năng ứng dụng hoặc không. Đừng lo lắng, bạn luôn có thể thay đổi điều này hoặc chỉ định riêng hình ảnh, màu sắc trong các Module ở bước 3.
  • Ẩn thanh trạng thái iOS
  • Ẩn thanh trạng thái Android

1.3. Tuỳ chọn quốc gia người dùng của ứng dụng.

Phần này chủ yếu dành cho việc hiển thị đơn vị tiền tệ nếu ứng dụng của bạn sử dụng cho Thương mại điện tử, Shop bán hàng hoặc trưng bày sản phẩm có đơn vị tiền tệ Quốc gia tương ứng.

Phần này bạn chuyển chế độ về Việt Nam để ứng dụng có thể hiển thị giá bán các sản phẩm hàng hoá dịch vụ là VNĐ (nếu có)

1.4. Chọn Font chữ.

Bạn có thể bỏ qua tuỳ chọn này để sử dụng Font chữ mặc định của hệ thống hoặc chỉ định các Font chữ từ danh sách có sẵn. Chúng tôi đã cố gắng tích hợp sẵn các Font chữ thông dụng.

Nếu bạn cần các Font chữ khác bạn có thể tìm kiếm từ Google Font

Tất cả những việc bạn cần làm là chọn và nhập Tên Font chữ chính xác từ Google Font vào ô nhập như hình ảnh dưới đây rồi click vào Lưu

Bạn đã hoàn thành Bước 1: Thao tác với TAB Thiết kế. Hãy đi tới Bước 2