Bảng giá QR Code Pos – Res

QR Code Pos - Res

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Phù hợp với mọi loại hình kinh doanh thực phẩm - Quán ăn - Nhà hàng - Khách sạn....

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 2 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 10 món ăn / đồ uống
 • 200 lần quét mỗi tháng
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Basic

Phù hợp Quy mô Kinh Doanh Nhỏ
29.000đ / tháng
 • 5 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 25 món ăn / đồ uống
 • 200 lần quét mỗi tháng
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Standard

Phù hợp Quy mô Kinh doanh Vừa
49.000đ / tháng
 • 50 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 50 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 250 món ăn / đồ uống
 • 2.000 lần quét mỗi tháng
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Premium

Sử dụng Không hạn chế
99.000đ / tháng
 • Không giới hạn Danh mục Menu / Thực đơn
 • Không giới hạn Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • Không hạn chế món ăn / đồ uống
 • Không hạn chế lần quét mỗi tháng
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 2 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 10 món ăn / đồ uống
 • 600 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Basic

Phù hợp Quy mô Kinh doanh Nhỏ
290.000đ / năm
 • 5 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 25 món ăn / đồ uống
 • 2400 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Standard

Phù hợp Quy mô Kinh doanh Vừa
490.000đ / năm
 • 50 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 50 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 250 món ăn / đồ uống
 • 60.000 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Premium

Sử dụng Không hạn chế
990.000đ / năm
 • Không giới hạn Danh mục Menu / Thực đơn
 • Không giới hạn Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • Không hạn chế món ăn / đồ uống
 • Không hạn chế lần quét
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

Chat hỗ trợ
Chat ngay