Bảng giá Monitor

Bảng giá Monitor

Bạn có thể sử dụng gói Miễn phí không cần cam kết, không có chi phí ẩn; Bảng giá của chúng tôi là đơn giản và minh bạch. Doanh nghiệp của bạn là duy nhất và cấu trúc giá của chúng tôi là linh hoạt. Bắt đầu nào.

Doanh nghiệp nhỏ — Chi phí cực tốt

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Miễn phí

1 tài khoản nhân viên
0đ / trọn đời
 • Cho phép thiết lập 1 nhân viên.
 • Cho phép thiết lập 1 Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Gói Basic

3 tài khoản nhân viên
499K 399K / tháng
 • Cho phép thiết lập 3 nhân viên.
 • Cho phép thiết lập 100 Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Gói Standard

5 tài khoản nhân viên
799K 699K / tháng
 • Cho phép thiết lập 5 nhân viên.
 • Cho phép thiết lập 300 Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Gói Basic

5 tài khoản nhân viên
3999K 5999K / năm
 • Cho phép thiết lập 5 nhân viên.
 • Cho phép thiết lập Không hạn chế Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Gói Standard

10 tài khoản nhân viên
499K 399K / tháng
 • Cho phép thiết lập 10 nhân viên.
 • Cho phép thiết lập Không hạn chế Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Gói Pro

Không hạn chế tài khoản nhân viên
799K 699K / tháng
 • Cho phép thiết lập Không hạn chế nhân viên.
 • Cho phép thiết lập Không hạn chế Công việc.
 • Tin nhắn SMS
 • Thông báo đẩy Broadcast

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

 • Hoạt động trên tên miền riêng.
 • Phát triển ứng dụng tuỳ chỉnh.