Bảng giá Medium Smart ERP Go

Medium Smart ERP Go

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Doanh nghiệp vừa — Chi phí hợp lý

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / tháng
 • 1 Tài khoản Nhân viên
 • 3 Hợp đồng

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
79.000đ / tháng
 • 3 Tài khoản Nhân viên
 • 30 Hợp đồng

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
159.000đ / tháng
 • 30 Tài khoản Nhân viên
 • Không hạn chế Hợp đồng

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 1 Tài khoản Nhân viên
 • 3 Hợp đồng

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
159.000đ / năm
 • 3 Tài khoản Nhân viên
 • 30 Hợp đồng

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
1.590.000đ / năm
 • 30 Tài khoản Nhân viên
 • Không hạn chế Hợp đồng

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

 • Hoạt động trên tên miền riêng.
Chat hỗ trợ
Chat ngay