Bảng giá Medium CRM / ERP Go

Medium CRM / ERP Go

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Quản trị Doanh nghiệp Nội bộ và Quản trị Quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0VND
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Plus

20 GB lưu trữ
199.000VND /tháng
 • 5 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Basic

1 GB lưu trữ
39.000VND /tháng
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Pro

50 GB lưu trữ
399.000VND /tháng
 • 10 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Standard

2 GB lưu trữ
59.000VND /tháng
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Premium

Tên miền riêng - 100 GB lưu trữ
999.000VND /tháng
 • Không hạn chế Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Đã bao gồm trong tất cả các gói đăng ký

 • Bảng điều khiển

  Bảng điều khiển trung tâm : Bảng điều khiển dự án, Bảng điều khiển khách hàng, Bảng điều khiển nhân sự, Bảng điều khiển hỗ trợ, Bảng điều khiển tài chính...

 • Cài đặt

  Tuỳ chỉnh cài đặt: Tên Doanh nghiệp, Logo, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Tiền tệ, Múi giờ, Ngôn ngữ...

 • Thông báo

  Tuỳ chỉnh trạng thái Thông báo qua Email, Thông báo đẩy: Khách hàng tiềm năng, Thanh toán, Công việc, Nghỉ phép, Chi phí, Tài sản, Hợp đồng....

 • Giao diện

  Tuỳ chỉnh giao diện, màu sắc khác nhau trên các Bảng điều khiển: Khách hàng, Nhân viên, Giám đốc..

 • Cổng thanh toán Ngoại tuyến - Trực tuyến

  AppTeng cung cấp tuỳ chọn thanh toán trực tuyến bổ sung qua Visa / Master toàn cầu để bạn có thể thanh toán từ khách hàng của bạn.

 • Mẫu biên lai

  Tuỳ chọn từ 5 mẫu biên lai, ký hiệu, Logo, Mã số thuế...

 • Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

  Tuỳ chọn thiết lập Phòng ban, Nhân viên hỗ trợ khách hàng theo chức năng, nhiệm vụ..

 • Chấm công

  Chấm công theo IP, theo bán kính GPS

 • Trường dữ liệu tuỳ chỉnh

  Tự thiết lập bổ sung các trường dữ liệu tuỳ chỉnh cho 8 phạm vi Module: Khách hàng, Nhân viên, Công việc, Biên lai, Báo giá, Hợp đồng, Chi phí, Cơ hội kinh doanh.

 • Bật / Tắt Module theo nhu cầu

  Bạn có thể tuỳ chọn Bật / Tắt các Module cho Khách hàng, Nhân viên riêng biệt đã được kích hoạt mặc định theo nhu cầu của riêng mình.

 • Phân quyền

  Bạn có thể tuỳ chọn Phân quyền các tính năng cho Khách hàng, Nhóm Khách hàng, Nhóm Nhân viên, Phòng ban, từng Nhân viên riêng biệt.

 • Tuỳ chỉnh Chat

  Chat nội bộ và Chat với Khách hàng đã sẵn sàng và bạn có thể tuỳ chỉnh nó.

 • Nguồn Cơ hội kinh doanh

  Tuỳ chỉnh Nguồn cơ hội kinh doanh để xây dựng các Chiến lược kinh doanh tốt hơn dựa trên dữ liệu.

Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0VND
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Plus

20 GB lưu trữ
1.999.000VND /năm
 • 5 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Basic

1 GB lưu trữ
390.000VND /năm
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Pro

50 GB lưu trữ
3.999.000VND /năm
 • 10 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Standard

2 GB lưu trữ
590.000VND /năm
 • 3 Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Premium

Tên miền riêng - 100 GB lưu trữ
9.999.000VND /năm
 • Không hạn chế Tài khoản nhân viên
 • Module Chat
 • Quản trị Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị luồng công việc
 • Chấm công
 • Quản trị Công việc
 • Báo giá - Dự toán
 • Biên lai
 • Thanh toán
 • Nhật ký hoạt động
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Lịch công việc
 • Thông báo
 • Nghỉ phép
 • Cơ hội kinh doanh
 • Ngày nghỉ
 • Sản phẩm - Dịch vụ
 • Quản trị Chi phí
 • Quản trị Hợp đồng
 • Bảng lương
 • Quản trị tài sản
 • Họp trực tuyến
 • Báo cáo

Đã bao gồm trong tất cả các gói đăng ký

 • Bảng điều khiển

  Bảng điều khiển trung tâm : Bảng điều khiển dự án, Bảng điều khiển khách hàng, Bảng điều khiển nhân sự, Bảng điều khiển hỗ trợ, Bảng điều khiển tài chính...

 • Cài đặt

  Tuỳ chỉnh cài đặt: Tên Doanh nghiệp, Logo, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Tiền tệ, Múi giờ, Ngôn ngữ...

 • Thông báo

  Tuỳ chỉnh trạng thái Thông báo qua Email, Thông báo đẩy: Khách hàng tiềm năng, Thanh toán, Công việc, Nghỉ phép, Chi phí, Tài sản, Hợp đồng....

 • Giao diện

  Tuỳ chỉnh giao diện, màu sắc khác nhau trên các Bảng điều khiển: Khách hàng, Nhân viên, Giám đốc..

 • Cổng thanh toán Ngoại tuyến - Trực tuyến

  AppTeng cung cấp tuỳ chọn thanh toán trực tuyến bổ sung qua Visa / Master toàn cầu để bạn có thể thanh toán từ khách hàng của bạn.

 • Mẫu biên lai

  Tuỳ chọn từ 5 mẫu biên lai, ký hiệu, Logo, Mã số thuế...

 • Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

  Tuỳ chọn thiết lập Phòng ban, Nhân viên hỗ trợ khách hàng theo chức năng, nhiệm vụ..

 • Chấm công

  Chấm công theo IP, theo bán kính GPS

 • Trường dữ liệu tuỳ chỉnh

  Tự thiết lập bổ sung các trường dữ liệu tuỳ chỉnh cho 8 phạm vi Module: Khách hàng, Nhân viên, Công việc, Biên lai, Báo giá, Hợp đồng, Chi phí, Cơ hội kinh doanh.

 • Bật / Tắt Module theo nhu cầu

  Bạn có thể tuỳ chọn Bật / Tắt các Module cho Khách hàng, Nhân viên riêng biệt đã được kích hoạt mặc định theo nhu cầu của riêng mình.

 • Phân quyền

  Bạn có thể tuỳ chọn Phân quyền các tính năng cho Khách hàng, Nhóm Khách hàng, Nhóm Nhân viên, Phòng ban, từng Nhân viên riêng biệt.

 • Tuỳ chỉnh Chat

  Chat nội bộ và Chat với Khách hàng đã sẵn sàng và bạn có thể tuỳ chỉnh nó.

 • Nguồn Cơ hội kinh doanh

  Tuỳ chỉnh Nguồn cơ hội kinh doanh để xây dựng các Chiến lược kinh doanh tốt hơn dựa trên dữ liệu.

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?