Bảng giá Litte Smart ERP Go

Bảng giá Lite Smart ERP Go

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Doanh nghiệp nhỏ — Chi phí cực tốt

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 30 Biên lai
 • 30 Báo giá
 • 20 Khách hàng
 • 1 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 1 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
59.000đ / tháng
 • Không hạn chế Biên lai
 • 300 Báo giá
 • 300 Khách hàng
 • 5 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 3 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
99.000đ / tháng
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Không hạn chế Khách hàng
 • 10 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 6 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 360 Biên lai
 • 360 Báo giá
 • 240 Khách hàng
 • 1 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 1 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
590.000đ / năm
 • Không hạn chế Biên lai
 • 3600 Báo giá
 • 3600 Khách hàng
 • 5 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 3 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
990.000đ / năm
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Không hạn chế Khách hàng
 • 10 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 6 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

 • Hoạt động trên tên miền riêng.