Bảng giá Litte Smart ERP Go

Bảng giá Lite Smart ERP Go

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Doanh nghiệp nhỏ — Chi phí cực tốt

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Bước 1: Chọn gói đăng ký

Bạn luôn có thể thay đổi gói đăng ký khi có nhu cầu nâng cấp trên Nền tảng Lite ERP Go.

Bước 2: Đăng ký Miễn phí

Bạn có thể bỏ qua thanh toán để sử dụng ngay lập tức nếu bạn chọn gói Miễn phí.

Bước 3: Thanh toán

Nếu bạn đăng ký gói nâng cao, bạn sẽ cần thanh toán cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thanh toán trực tuyến.

Bước 4: Sử dụng ngay

Bắt đầu công việc của bạn trên Nền tảng để tăng tốc Doanh nghiệp của bạn và vượt qua đối thủ.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 30 Biên lai
 • 30 Báo giá
 • 20 Khách hàng
 • 1 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 1 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
59.000đ / tháng
 • Không hạn chế Biên lai
 • 300 Báo giá
 • 300 Khách hàng
 • 5 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 3 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
99.000đ / tháng
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Không hạn chế Khách hàng
 • 10 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 6 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 360 Biên lai
 • 360 Báo giá
 • 240 Khách hàng
 • 1 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 1 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Standard

Dùng thử 14 ngày
590.000đ / năm
 • Không hạn chế Biên lai
 • 3600 Báo giá
 • 3600 Khách hàng
 • 5 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 3 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Premium

Dùng thử 14 ngày
990.000đ / năm
 • Không hạn chế Biên lai
 • Không hạn chế Báo giá
 • Không hạn chế Khách hàng
 • 10 Tài khoản Doanh nghiệp
 • 6 mẫu Biên lai
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển với giao diện thân thiện, thiết kế tiêu chuẩn...

Cài đặt Doanh nghiệp

Các tuỳ chọn Cài đặt Doanh nghiệp, thay đổi mật khẩu, tuỳ chọn biên lai...

Bán hàng

Thiết lập Sản phẩm, Dịch vụ, Báo giá, Biên lai bán hàng, Biên lai định kỳ...

Mua hàng

Thiết lập Nhà cung cấp, Hàng hoá mua vào, Biên lai và Chi phí....

Cài đặt thanh toán

Thiết lập Cổng thanh toán trực tuyến từ khách hàng trên Visa - Master Card.

Báo cáo

Có tới 5 chỉ tiêu báo cáo thống kê các chỉ số kinh doanh quan trọng...

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

 • Hoạt động trên tên miền riêng.