Bảng giá Lite Marketing

Bảng giá Lite Marketing

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Doanh nghiệp nhỏ — Chi phí cực tốt

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên Thông báo
 • Xây dựng Thương hiệu Tuỳ chỉnh
 • 1 Chiến dịch cùng lúc
 • 15 mẫu Thông báo cùng lúc
 • 1.000 lần hiển thị trên Website của bạn
 • Sử dụng 15 mẫu Thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Gói Basic

Thanh toán hàng tháng
29.000đ / năm
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên Thông báo
 • Xây dựng thương hiệu tuỳ chỉnh
 • 5 Chiến dịch cùng lúc
 • 125 mẫu Thông báo cùng lúc
 • 10.000 lần hiển thị trên Website của bạn
 • Sử dụng Tất cả Mẫu thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Gói Pro

Thanh toán hàng tháng
59.000đ / năm
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên thông báo
 • Xây dựng Thương hiệu tuỳ chỉnh
 • Không giới hạn Chiến dịch cùng lúc
 • Không giới hạn Mẫu thông báo hiển thị cùng lúc
 • Số lần hiển thị Thông báo Không giới hạn
 • Sử dụng Tất cả Mẫu thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Gói Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên Thông báo
 • Xây dựng Thương hiệu Tuỳ chỉnh
 • 1 Chiến dịch cùng lúc
 • 15 mẫu Thông báo cùng lúc
 • 12.000 lần hiển thị trên Website của bạn
 • Sử dụng 15 mẫu Thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Gói Basic

Thanh toán hàng năm
290.000đ / năm
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên Thông báo
 • Xây dựng thương hiệu tuỳ chỉnh
 • 5 Chiến dịch cùng lúc
 • 125 mẫu Thông báo cùng lúc
 • 120.000 lần hiển thị trên Website của bạn
 • Sử dụng Tất cả Mẫu thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Gói Pro

Thanh toán hàng năm
590.000đ / năm
 • Không Quảng cáo
 • Xoá Logo AppTeng trên thông báo
 • Xây dựng Thương hiệu tuỳ chỉnh
 • Không giới hạn Chiến dịch cùng lúc
 • Không giới hạn Mẫu thông báo hiển thị cùng lúc
 • Số lần hiển thị Thông báo Không giới hạn
 • Sử dụng Tất cả Mẫu thông báo hiển thị
 • Đa Tên miền / Tên miền phụ
 • Quyền truy cập API REST

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?

 • Hoạt động trên tên miền riêng.
 • Xây dựng App tuỳ chỉnh.
Chat hỗ trợ
Chat ngay