Bảng giá Lite CRM / ERP Go

Lite CRM / ERP Go

Chúng tôi cung cấp Bắt đầu với Gói miễn phí nhiều ưu đãi và các Gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Quản trị Doanh nghiệp Nội bộ và Quản trị Quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chúng tôi cung cấp Gói miễn phí nhiều ưu đãi và gói đăng ký cao cấp với chi phí hợp lý để phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.

Gói đăng ký

Hàng tháng
Hàng năm

Gói Basic

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 3 Tài khoản Nhân viên
 • 10 tài khoản Khách hàng
 • 20 Biên lai
 • 20 Báo giá
 • Quản lý Hợp đồng
 • Giao dịch định kỳ
 • Module Kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File (Cloud)
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Standard

Thanh toán hàng tháng
199.000đ / tháng
 • 10 Tài khoản Nhân viên
 • 50 tài khoản Khách hàng
 • 300 Biên lai
 • 300 Báo giá
 • Quản lý Hợp đồng
 • Giao dịch định kỳ
 • Module Kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File (Cloud)
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Premium

Thanh toán hàng tháng
399.000đ / tháng
 • 10 Tài khoản Nhân viên
 • 50 tài khoản Khách hàng
 • 300 Biên lai
 • 300 Báo giá
 • Quản lý Hợp đồng
 • Giao dịch định kỳ
 • Module Kiểm kê
 • Chat trực tiếp
 • Lưu trữ File (Cloud)
 • Nhận thanh toán trực tuyến

Gói Miễn phí

Miễn phí trọn đời
0đ / trọn đời
 • 2 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 10 món ăn / đồ uống
 • 600 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Basic

Phù hợp Quy mô Kinh doanh Nhỏ
290.000đ / năm
 • 5 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 5 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 25 món ăn / đồ uống
 • 2400 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Standard

Phù hợp Quy mô Kinh doanh Vừa
490.000đ / năm
 • 50 Danh mục Menu / Thực đơn
 • 50 Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • 250 món ăn / đồ uống
 • 60.000 lần quét mỗi năm
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Gói Premium

Sử dụng Không hạn chế
990.000đ / năm
 • Không giới hạn Danh mục Menu / Thực đơn
 • Không giới hạn Menu / Thực đơn cho mỗi Danh mục
 • Không hạn chế món ăn / đồ uống
 • Không hạn chế lần quét
 • Nhận đặt hàng qua WhatsApp
 • Nhận đơn đặt hàng từ xa (giao hàng)

Đã bao gồm trong tất cả các gói

Bạn cần các yêu cầu tuỳ chỉnh riêng biệt cao cấp ?